I ly av VGs store undersøkelse om nordmenns kreditt- og forbruksgjeld har det kommet fram mye forskjellig. Noe av det mest besynderlige er at svært mange havner i betalingsproblemer og blir svartelistet selv om gjelden de har er håndterbar. En kjapp konklusjon fra ekspertene er at nordmenn ikke er økonomisk dyktige nok og at de har et svært avslappet forhold til sine økonomiske forpliktelser. Dette er naturligvis en utvikling som er veldig uheldig og som kan få dramatiske konsekvenser for mange.

Det ble trukket fram at så mange som 250.000 mennesker er økonomisk svartelistet her til lands og dette er dramatiske tall, men i dag publiserte VG en ny sak hvor man pekte på at kommunene ikke stiler opp i tilstrekkelig grad for å tilby økonomisk rådgivning – noe de faktisk er pliktige til.

Ventetiden for å få hjelp er svært lang og det 10% av kommunene har en ventetid på over én måned, mens verstingene har en ventetid på hele 8 måneder – og da sier det seg selv at situasjonen for et menneske i betalingsproblemer kan ha forverret seg ganske kraftig.

Lovverket er klinkende klart: hvis du har alvorlige betalingsproblemer er kommunen du bor i lovpålagt å yte rådgivning innen det som kan betegnes som rimelig tid. Det som kan betegnes som rimelig tid er helst 14 dager, men maksimalt én måned, men i mange av kommunene er ventetiden så lang som 3 til 8 måneder for å få time med en økonomisk rådgiver. Dette er naturligvis uholdbart for dem det gjelder, og det er liten tvil om at kommunene har en viktig jobb foran seg nå.

Fra Forbrukerrådets side er man svært overrasket over dette ettersom det har vært en fokus på å forbedre denne tjenesten, og fra den kanten mener man derfor at det er nødvendig å gjennomgå dette systemet på nytt i sin helhet.

Det er også viktig at kommunene markedsfører dette tilbudet på en bedre måte enn hva man gjør i dag, slik at innbyggerne er klare over at det er muligheter til å få økonomisk assistanse.

Årsakene til at mange havner i betalingsproblemer skal være usagt, men uforutsette utgifter og hånderingene av disse kan være én av årsakene.