Å bygge hus er et meget stort og komplisert prosjekt, og spesielt hvis man ikke er dyktige med økonomi selv og kanskje ikke har håndverksmessig erfaring. Det er mange feller å gå i, og mer våre ord: det dukker alltid, alltid opp problemer.

Så, hvordan styrer man en oppbygging av et hus? Jo, her er det flere momenter som teller inn og det er viktig at man har tungen rett i munnen. For det første må du finne en dyktig byggherre. Dette er en svært viktig del av jobben, og det å finne et firma som effektivt er i stand til å reise bygget og gjøre det innflyttingsklart er derfor sentralt. Her må man nesten sjekke ut litt på nett, høre med andre om å komme med anbefalinger – ja, på generelt grunnlag gjøre litt research. Det som er viktig med en god byggherre er at de har gode arbeidere som gjør den jobben de er satt til å gjøre innenfor den gitte tidsrammen.

Dette med tidsfrister kommer også opp som et eget punkt, og er rett og slett utrolig viktig. Det er helt nødvendig at entreprenøren holder de frister som er gitt, for husk at jo lengre tid som går jo dyrere vil bygget bli – og jo lengre tid tar det før du får flytte inn i huset ditt. Det er mange som har gått på en smell her, og forsinkelser kan være et resultat av mye forskjellig, og alt fra dårligere arbeidere til uforutsette hendelser. I så måte er naturligvis god planlegging også svært viktig.

Det siste punktet vi har lyst til å trekke frem er at budsjettet må holdes, og igjen kommer vi tilbake til god planlegging. Overskrider man budsjettet man har kan det hende at man ender opp med et bygg som ikke er ferdig samtidig som pengene er brukt opp. Dette er et mareritt for de fleste husbyggere, og kan være svært ødeleggende for økonomien. Det er viktig at man er nøktern når det gjelder materialvalg og valg av innredning/utstyr ettersom for dyre valg kan sprenge budsjettet.

Hvem sa at å bygge hus var enkelt…