Svenskene bekymrer seg over så mangt og det siste vi oppdaget var kanskje av den mer bagatellmessige sorten – det handlet nemlig om navnet ‘blancolån’!

Ja, akkurat – artikkelforfatteren er nemlig litt småfrustrert over at man i Sverige kaller et forbrukslån for blancolån, og han mener altså at dette er en for upresis betegnelse som egentlig ikke sier så veldig mye om hvilket lån det er snakk om. Han trekker paralleller til både huslån, billån, båtlån og slår fast at disse navnene er selvforklarende, men altså at blancolån altså ikke gjør det i like stor grad.

Det er vanskelig å være uenig i dette, men vi synes uansett at det er smått humoristisk. Et annet navn for slike lån i Sverige er privatlån, og også dette ergres skribenten over. Her er vi faktisk langt mer enige og grunnen til det er naturligvis at alle lån er å betrakte som private. Jeg har aldri hørt om et lån som ikke har vært privat – har du? Trolig ikke, men la oss komme til poenget. Blancolån er egentlig ikke så hakkende ille når vi tenker oss litt om.

For se bare her:

Blankofullmakt, underskrevet fullmakt med åpne steder i teksten som kan utfylles av fullmektigen; uinnskrenket fullmakt.

Kanskje litt utydelig, men poenget vårt er: blanko, som i blancolån, gir et inntrykk av at man kan gjøre hva man vil med pengene – og det er jo akkurat det som er poenget med et forbrukslån. Er du enig eller uenig i den definisjonen? Vi tror altså at det er denne tankegangen som ligger til grunn for dette begrepet og kanskje har vår svenske venn ikke sett denne koblingen. Men, men – dette er jo for en bagatell å regne i det store og det hele, men vi syntes rett og slett at artikkelen var nokså underholdende. Det er så mye rart man får lese i løpet av en dag!